Menadżery plików

  Osoba zajmująca się szeroko pojętą digitalizacją materiałów w postaci analogowej zawsze ląduję z dużą ilością plików, z którymi później trzeba coś zrobić. Jakoś posegregować, poprzenosić w celu ich dalszego przetwarzania. Zadanie to często bywa trudne i mozolne ze względu na ilości wytworzonych kopii cyfrowych (szczególnie w przypadku mikrofilmów). W …